Analýza firemních procesů

Analýza firemních procesů

Zní to složitě? Ani zdaleka to takové není, když víte, kde se podívat!
Tímto krokem začínám většinu spoluprací s novými klienty. V závislosti na velikosti podniku a šíři zadání plánuji její rozsah. Většinou se "problém" jednoho oddělení nenachází pouze uvnitř něj, ale zasahuje i do dalších oddělení.
Analýza je přesto jeden z nejlepších způsobů, jak rychle a efektivně určit lidi, zdroje a procesy, kde je potřeba provést nezbytné změny.
Kromě procesní analýzy je potřeba použít kvalitní diagnostiku pracovníků, která nám umožní individuální nastavení osobního rozvoje jednotlivců.


Ve spolupráci se společností Global Management Studio jsme schopni rychle diagnostikovat jednotlivé pracovníky, nastavit jim individuální vzdělávací plán na úrovni teoretických znalostí (e-learningové certifikované kurzy) a na úrovni praktických dovedností (tréninky pod vedením zkušených lektorů, mentoring v praxi, či individuální koučink).

Nedílnou součástí každé analýzy je písemná zpráva, zahrnující doporučení a časový plán k dosažení požadovaných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Všechny mé změny jsou vždy měřitelné, jen tak lze řídit zvyšování výkonnosti a transformovat celé podniky.

Chtěli byste si osobně pohovořit o dané problemtice v kontextu Vaší firmy? Neváhejte mne kontaktovat!
Jméno a příjmení:
Společnost:
Telefon:
e-mail:
Dotaz:
Napište číslicemi "tři dva jedna":